وبلاگ رسمی دکتر ماریا افشاری راد
درباره
این وبلاگ صرفا جهت اطلاع رسانی، ثبت تمرینات تحویلی، طرح درس ها و پرسش و پاسخ دانشجویان طراحی شده است. 
اطلاعات تماس
موضوعات
۱۳۹۶ بهمن
۱۳۹۶/۱۱/۲۹
۱۶:۴۱
ماریا افشاری راد
۱۵۶
۰

صفحه 103: سوالات 6، 10، 17

صفحه 104: سوالات 30  31

صفحه 113: سوالات 9، 11، 13، 15، 16

صفحه 121: سوال 1 (پ و ث)، سوالات 6 و 7 و 13. 

صفحه 129: سوالات 7، 15، 19 و 21 و 

صفحه 130: سوال 23

صفحه 132: سوالات 7 و 8 

طرح درس ریاضی عمومی 1
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
۲۰:۰۹
ماریا افشاری راد
۱۸۱
۰

 

سر فصل دروس:

نام فصل

محتوای فصل

تعداد جلسات

(تقریبی)

فصل اول:  حد و پیوستگی

 

·         حدود توابع

·         حد در بی‌نهایت و حدهای نامتناهی

·         پیوستگی و تعریف صوری حد

جلسات 1-3

فصل دوم: مشتق‌گیری

·         خطوط مماس و شیب‌های آنها

·         قواعد مشتقگیری

·         قاعده زنجیره‌ای

·         مشتق تابعهای مثلثاتی

·         قضیه مقدار میانگین

·         مشتق مراتب بالاتر

·         مشتقگیری ضمنی

جلسات 4-7

فصل سوم: توابع متعالی

·         تابعهای معکوس

·         توابع نمایی و لگاریتمی

·         لگاریتم طبیعی و نمایی

·         توابع مثلثاتی معکوس

·         توابع هذلولوی

جلسات 8-12

فصل چهارم: کاربرد مشتق

 

·         سرعت و شتاب

·         مقادیر اکسترمم

·         تقعر و نقطه عطف

·         رسم نمودار

·         قاعده هوپیتال

جلسات 13-15

فصل پنجم: انتگرال‌گیری

 

·         مجموعها و نماد سیگما

·         مساحت

·         انتگرال معین و خواص آن

·         قضیه اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال

·         انتگرال‌های مثلثاتی

جلسات16-18

فصل ششم: روش‌های انتگرال‌گیری

·         انتگرال‌گیری جز به جز

·         جانشانی معکوس

·         توابع گویا

·         انتگرال‌های ناسره

جلسات 19-24

فصل هفتم: اعداد مختلط

·         تعاریف

·         اعمال جبری رو اعداد مختلط

·         وارون و مزدوج اعداد مختلط

·         نمایش هندسی اعداد مختلط

·         نمایش مثلثاتی اعداد مختلط

·         توان اعداد مختلط

·         ریشه اعداد مختلط

جلسات 25-26

 

در طول ترم کوئیزهای متعددی برای ارزیابی هرچه بهتر دانشجویان برگزار خواهد شد. همچنین تمرینات تحویلی نیز به فراخور وقت تصحیح شده و به دانشجویان ارجاع داده می‌شوند.

 ارزشیابی:

 

نمره

تاریخ و توضیح

تمرین تحویلی+ کوئیز

3

در طول نیم‌سال

میان ترم

7

97/1/20

پایان ترم

10

97/3/20

 

 

منابع:

 [1] آدامز، رابرت. (1386)، حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی (جلد اول)، ترجمه علی‌اکبر عالم‌زاده، تهران: موسسه انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف.

[2] رفسنجانی صادقی، محمدرضا (1393)، ریاضیات پایه، تهران: انتشارات دانش‌نگار.

[3] احمدپور، ابراهیم، مهیمانی، آنه‌گلدی (1390)، ریاضی عمومی 1 (رشته ریاضی)، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

[4] مارون، ایساک (1377)، ریاضیات عمومی (جلد اول)، ترجمه خلیل پاریاب، تهران: انتشاراتی و فرهنگی پاریاب.

طرح درس مدل سازی ریاضی
۱۳۹۶/۱۱/۱۲
۲۰:۰۹
ماریا افشاری راد
۱۴۴
۰

سر فصل دروس:

نام فصل

محتوای فصل

تعداد جلسات

(تقریبی)

فصل صفر: نرم‌افزار

·         آشنایی با نرم‌افزارهای تخصصی بهینه‌سازی

·         Lindo

·         Lingo

·         Gams

·         Cplex (Matlab)

جلسه 1-5

فصل اول: مقدمات مدل‌سازی

·         تعریف مدل ریاضی،

·         فرآیند مدل‌سازی،

·         دسته‌بندی مدل‌های ریاضی.

جلسه 6

فصل دوم:  مدل‌های برنامه‌ریزی خطی

 

·         فرم کلی مدل خطی

·         مسائل تولید، موازنه مونتاژ، زمان‌بندی تولید، تولید چند دوره‌ای،

·         مسائل برش و غیره.

·         مدل‌های ریاضی در سهام، سرمایه‌گذاری چند دوره‌ای و اوراق قرضه.

جلسات 7-12

فصل سوم: مدل‌های برنامه‌ریزی صحیح

·         مساله هزینه ثابت

·         تقریب منحنی

·         توزیع و حمل و نقل

·         انتخاب و زمان یندی پروژه

·         سایر مدل‌های صحیح

·         مسائل بهینه‌سازی شبکه

جلسات 13-18

فصل چهارم: مدل‌های برنامه‌ریزی غیرخطی

 

·         کنترل بهینه گسسته

·         مساله تولید-انبار

·         مساله ساخت بزرگراه

·         طراحی مکانیکی، شبکه‌های الکتریکی

·         مساله مدیریت منابع آب

·         تخصیص منابع و غیره

جلسات 19-24

فصل چهارم: مدل‌های برنامه‌ریزی تصادفی

 

 

جلسات 25-26

 

 

ارزشیابی:

 

نمره

تمرینات تحویلی

3

پروژه

2

میان ترم

5

پایان ترم

10

 

 

منابع:

1.      Bazaraa, M.S., Sherali, H.D. and Shetty C.M., Nonlinear Programming: theory and algorithms. Wiley, New York, 2009.

2.      Bazaraa, M.S., Jarvis John J. and Sherali, H.D.. Linear Programming and Network Flows, John Wiley and sons, New York, 1997.

3.      Hamdy A. Taha. Operations Research, An Introduction, 8th ed. Prentice Hall, New Jersey, 2007.

4.      Papadimitriou, C.H. and Steiglitz, K., Combinatorial Optimization: Algorithms and Complexity, Dover Publications, INC, 1982.

5.      Korte, B. and  J. Vygen, Combinatorial Optimization Theory and Algorithms, Springer, Fourth Edition, 2008.

 

۱۳۹۶/۱۱/۱۲
۲۰:۰۸
ماریا افشاری راد
۲۶۸
۰

 

سر فصل دروس:

نام فصل

محتوای فصل

تعداد جلسات

(تقریبی)

فصل اول:  حل دستگاه معادلات خطی

 

·         هندسه معادلات خطی

·         نمادگذاری ماتریسی و ضرب ماتریسی

·         اعمال سطری مقدماتی

·         ماتریس های معکوس پذیر

جلسات 1-8

فصل دوم: فضاهای برداری

·         فضاهای برداری و زیرفضاها

·         حل Ax=b و حل Ax=0

·         استقلال خطی، پایه و بعد

·         مختصات

·         خلاصه هم ارزی سطری

·         چهار زیرفضای بنیادی

·         گراف ها و شبکه ها

جلسات 9-16

فصل سوم: تبدیلات خطی

·         تبدیل های خطی

·         جبر تبدیل های خطی

·         نمایش ماتریسی تبدیل ها

·         تابعک های خطی

·         ترانهاده تبدیل های خطی

جلسات 17-21

فصل چهارم: دترمینان

 

·         مقدمه

·         خواص دترمینان

·         فرمول های دترمینان

·         کاربردهای دترمینان

جلسات 22-26

 

در طول ترم کوئیزهای متعددی برای ارزیابی هرچه بهتر دانشجویان برگزار خواهد شد. همچنین تمرینات تحویلی نیز به فراخور وقت تصحیح شده و به دانشجویان ارجاع داده می‌شوند.

 ارزشیابی:

 

نمره

تاریخ و توضیح

تمرین تحویلی+ کوئیز

3

در طول نیم‌سال

میان ترم

7

97/1/21

پایان ترم

10

97/3/23

 

 

منابع:

 [1] استرنگ گیلبرت (1394)، مبانی ماتریس و جبرخطی، ترجمه: بردیا حسام. تهران: نشر علوم ریاضی ره آورد

[2] هافمن کنت، کنزی ری، جبرخطی (1385، چاپ سیزدهم)، ترجمه جمشید فرشیدی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی

[3] واعظ پور سیدمنصور (1390)، جبرخطی و ماتریس ها. یزد: دانشگاه یزد. 

تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است
سامانه وبلاگ ویهان
محصول مشترک گروه شرکت های نرم افزاری ویهان و دانشگاه علم و فناوری مازندران
نسخه ۱.۰