وبلاگ رسمی دکتر ماریا افشاری راد
درباره
این وبلاگ صرفا جهت اطلاع رسانی، ثبت تمرینات تحویلی، طرح درس ها و پرسش و پاسخ دانشجویان طراحی شده است. 
اطلاعات تماس
موضوعات
نمونه مساله لینگو
۱۳۹۶/۰۷/۱۶
۱۱:۵۵
ماریا افشاری راد
۱۶۳
۰
نمونه مساله کوله پشتی:
max=5*x1+3*x2+x3+4*x4+x5;
10*x1+12*x2+10*x3+13*x4+11*x5<=35;
@bin(x1);
@bin(x2);
@bin(x3);
@bin(x4);
@bin(x5);
 
نمونه مساله غیرخطی:
min = 5*t1+t2+3*t3+3*t4+2*t5+2*t6+10*t7-5*g1*t1-g2*t2-3*g3*t3-3*g4*t4-2*g5*t5-2*g6*t6-10*g7*t7;
 
a1-a2+t1>=-2;
a1-a3+t2>=-1;
a1-a4+t3>=-2;
a2-a4+t4>=-1;
a2-a5+t5>=-1;
a3-a4+t6>=-3;
a4-a5+t7>=-2;
 
 
a5-a1>=6;
 
g1+g2+g3+g4++g5+g6+g7<=2;
 
@bin(g1);
@bin(g2);
@bin(g3);
@bin(g4);
@bin(g5);
@bin(g6);
@bin(g7);
 
t1>=0;
t2>=0;
t3>=0;
t4>=0;
t5>=0;
t6>=0;
t7>=0;
 
@free(a1);
@free(a2);
@free(a3);
@free(a4);
@free(a5);
@free(a6);
@free(a7);
end
 

 

ارسال نظر جدید

عنوان
نظر شما
نام شما
پست الکترونیک
آدرس وب شخص
تمامی حقوق این سامانه برای دانشگاه علم و فناوری مازندران محفوظ است
سامانه وبلاگ ویهان
محصول مشترک گروه شرکت های نرم افزاری ویهان و دانشگاه علم و فناوری مازندران
نسخه ۱.۰